Proč blog?

07.02.2019

Když jsem sázel první keříky aronie, sklízel první ovoce a pokoušel jsem se o výrobu prvních produktů, byl jsem přesvědčen, že jen špičkovou kvalitou těchto výrobků prorazím na trh. Byl jsem opravdu naivní snílek.

S postupem doby jsem sbíral zkušenosti a oči se mi otevíraly, mnohdy i úžasem, jak je to u nás v zemědělství, potravinářství a obchodě zařízeno. Mnohdy nerozhoduje ani tak obsah, jako obal, a hlavně příběh, který nemusí být ani tak pravdivý jako dojímavý, případně vám mnohý prodejce tvrdí něco o úžasných léčivých vlastnostech. Problémem je také terminologie různých vyhlášek a nařízení, které spotřebitele spíš matou, než informují, a mnohdy se v nich neorientují ani samotní výrobci. Samostatnou kapitolou jsou různé značky na výrobcích (např. Klasa, Regionální potravina, Česká chuťovka apod.), kterých jsme měli koncem léta roku 2017 celkem 43 druhů. To vše mne motivovalo k založení blogu věnovanému zemědělství, potravinářství, obchodu a také o mém počinu, kde bych rád humornou i vážnou formou seznamoval zájemce z řad spotřebitelů i výrobců s realitou, tak jak ji vidím já. Nechci tvrdit, že ve všech případech budu mít absolutní pravdu, a budu rád, když mne někdo opraví, neb z dialogu může vzejít spousta zajímavých informací a poznatků.

Tak tedy s chutí do toho...