Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY,
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OBCH. ÚDAJŮ

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE PRODUKTŮ

 

 • 1.STRANY TRANSAKCE
 • 2. PŘEDMĚTY TRANSAKCE
 • 3. ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK
 • 4. ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK
 • 5. REALIZACE OBJEDNÁVEK
 • 6.ZPŮSOB PLATBY
 • 7. DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURY S DPH
 • 8. DODÁVKA ZBOŽÍ
 • 9. REKLAMACE A ZÁRUKA
 • 10. VRÁCENÍ
 • 11. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 12. KONEČNÁ ROZHODNUTÍ

STRANY TRANSAKCE

Strana, která nakupuje v internetovém obchodě SUPEROVOCE.CZ, dále jen kupující, je plnoletá fyzická osoba nebo firma. Vlastníkem e-shopu SUPEROVOCE.CZ je firma Lubomír Janhuba, Zauličí 144, 742 66 Štramberk, IČ: 10025154, DIČ: CZ6006200783.

Předmětem transakce je zboží v internetové síti, které je vyjmenované v nabídce, a které je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu SUPEROVOCE.CZ ve chvíli zadávání objednávky. Ceny všech produktů nacházejících se v nabídce obchodu jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH 15%. Všechny produkty nacházející se v nabídce obchodu jsou nové a vztahuje se na ně záruka výrobce.

OBJEDNÁVKA

Objednávky mohou provádět osoby plnoleté nebo firma. Zadávání objednávek v internetovém obchodě SUPEROVOCE.CZ se uskutečňuje prostřednictvím: Vyplnění objednávkového formuláře. Objednávky lze provádět 24 hodin denně po celý rok.

ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

Od chvíle zadání objednávky do chvíle vystavení faktury má klient právo zrušit objednávku nebo změnit údaje ve faktuře. Od chvíle odeslání zboží klient nemůže objednávku zrušit. Nesprávně vyplněné formuláře objednávek nebudou brány v úvahu ani realizovány, prosíme proto o pečlivost při jejich vyplňování.

REALIZACE OBJEDNÁVEK

Ve chvíli potvrzení přijetí objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a internetovým obchodem SUPEROVOCE.CZ . Na stav objednávky se můžete informovat písemně na prodej@superovoce.cz

DOBA DORUČENÍ, POŠTOVNÉ, PLATBA

Zboží bude odesláno do 3 dnů od objednávky.
Poštovné je 150,- Kč. K poštovnému se připočítává příplatek +20 Kč při platbě dobírkou, + 0 Kč při platbě předem.
Při nákupu nad 1200 Kč neplatíte poštovné, vyberte při nákupu volbu "Česká pošta, nákup nad 1200 Kč".

DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURY S DPH

Ke každému zakoupenému produktu obdržíte daňový doklad. Prodávající je plátce DPH, k nákupu dostanete doklad s 15% DPH.

DODÁVKA ZBOŽÍ

Dodávky zboží objednaného v internetovém obchodě SUPEROVOCE.CZ jsou realizovány pouze na území České republiky. Na Slovensko zboží nezasíláme. Objednávka bude realizována pod podmínkou, že zboží je dostupné. V případě nedostupnosti části zboží zahrnutého v objednávce, je klient informován o stavu objednávky a rozhodne o způsobu její realizace (částečná realizace nebo zrušení celé objednávky). V případě, že zboží není dostupné a nelze objednávku klienta realizovat, má obchod právo na odstoupení od realizace smlouvy v termínu 30 (třiceti) dnů od data jejího uzavření. Pokud je předpokládaný termín realizace objednávky delší než 30 (třicet) dnů, obchod má právo na odstoupení od smlouvy v termínu předpokládaném pro realizaci dané objednávky. Obchod může rozhodnout o nerealizaci objednávky v případě chybné informace na webu SUPEROVOCE.CZ . Obchod může odmítnout realizaci objednávky a zrušit ji, nebo odmítnout rezervovat zboží pro objednávku, pokud se obchod, kdykoli během realizace objednávky, nebude moci spojit s klientem po dobu 3 pracovních dní od prvního pokusu navázat spojení. Podmínky realizace netypických objednávek (nevyplývající z nabízených produktů na webových stránkách obchodu) jsou vždy s klientem řešeny individuálně. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, jestli zásilka během dopravy nebyla poškozená. Pokud je zásilka a zboží v ní poškozené vinou přepravy, je třeba zásilku neprodleně reklamovat přímo u přepravce.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Kupující je povinen používat ZBOŽÍ v souladu s jeho účelem a instrukcemi výrobce týkajícími se skladování. Prodávající nenese odpovědnost za produkty znehodnocené nesprávným skladováním. Všechny produkty nabízené v obchodě SUPEROVOCE.CZ zdravotně nezávadné a byly legálně uvedeny na český trh. Na výrobky se vztahuje záruka výrobce a prodejce, závazná na území České republiky. Na všechny výrobky se vztahuje záruční doba v souladu s uvedenou dobou trvanlivosti. Reklamace na základě odpovědnosti prodejce za nesrovnalosti zboží se smlouvou musí být podávány pouze písemnou formou dodanou zároveň spolu s reklamovaným zbožím. Reklamace zaslaná e-mailem s obrázky nestačí. V případě zjištění závady při dodání zboží je potřeba, aby kupující postupoval podle reklamačního řádu a zaslal zboží zpět prodávajícímu. Není možné zaslat jiné zboží dříve než po obdržení vadného kusu a vyřízení reklamace. Reklamované zboží je nutno odeslat s připsáním "Reklamace" na adresu obchodu:
Superovoce - Lubomír Janhuba
Zauličí 144; 742 66 Štramberk

V případě oprávněné reklamace bude produkt vyměněn za nový produkt, pokud výměna není možná - v tomto případě obchod klientovi vrátí peníze. Náklady kupujícího spojené se zasláním reklamovaného produktu obchod nehradí. Reklamace jsou prozkoumávány v termínu 30 dnů ode dne, kdy obchod obdrží zásilku s reklamovaným zbožím. V případě neoprávněné reklamace všechny náklady reklamace hradí klient (náklady zásilek).

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Do 10 dnů od doručení objednaného zboží nebo jeho převzetí z místa odběru, má klient právo na vrácení zboží bez uvedení důvodů v rámci odstoupení od smlouvy, podle obecných pravidel vyplývajících z předpisů týkajících se uzavírání smluv na dálku, předkládajíc prodejci písemné prohlášení. Zboží vrácené za těchto okolností bude přijato pouze tehdy, pokud bude do obchodu dodané v originálním, neporušeném obalu výrobce, s celkovým obsahem. Vrácené zboží a připojené k němu příslušenství nesmí nést stopy používání. Výše zmíněný způsob vrácení zboží je nutno odeslat na adresu obchodu (na vlastní náklady).
Adresa pro zaslání zboží:
Superovoce - Lubomír Janhuba
Zauličí 144; 742 66 Štramberk

K zásilce s vráceným zbožím je třeba připojit fakturu obdrženou při nákupu nebo daňový doklad, písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy a také zdůrazněné číslo bankovního účtu, na které chce kupující obdržet vrácenou částku za zboží. V případě zboží, které je dopraveno na speciální objednávku klienta, si obchod vyhrazuje právo nepřijmout jeho eventuálního vrácení, pokud se zboží shoduje s objednávkou. Poštovné spojené se zasláním objednávky prodávající kupující nevrací. V případě odstoupení od smlouvy vracíme částku za zboží převodem na účet během 7 pracovních dní od chvíle jeho obdržení.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzením objednávky v e-shopu SUPEROVOCE.CZ dávám souhlas, aby společnost Lubomír Janhuba se sídlem Zauličí 144, 742 66 Štramberk, PSČ: 742 66, IČ: 10025154 (dále jen "Správce") zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, které Správci sdělím či předám, a to za účelem nákupu zboží přes internet. Provozovatel je oprávněn za výše uvedeným účelem zpracovávat tyto údaje týkající se mé osoby. Podmínkou zpracování mých osobních údajů je splnění veškerých povinností Správce stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje slouží pouze pro následnou komunikaci s klientem pro zpracovávání zakázky a nebudou zpřístupněny třetím osobám.

Tento souhlas je udělován na dobu nezbytnou pro zpracovávání osobních údajů, nejdéle však dva roky od ukončení objednávky. Současně potvrzuji, že jsem byl/a při udělení tohoto souhlasu zástupcem Správce informován/a o všech podmínkách zpracování mých osobních údajů požadovaných zákonem o ochraně osobních údajů v § 5 odst. 4 a 11 odst. 1 včetně informací o dobrovolnosti poskytnutí údajů a o právech spojených se zpracováním mých osobních údajů, zejména právu přístupu k mým osobním údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu žádat vysvětlení či odstranění závadného stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

KONEČNÁ ROZHODNUTÍ

Všechny uvedené fotografie mají ilustrační charakter a mohou se od reálného vzhledu výrobku lišit. Obchod SUPEROVOCE.CZ si vyhrazuje právo k případným chybám. Ve věcech neupravených výše zmíněným dokumentem se používá příslušné předpisy Občanského zákoníku. Všechny zmíněné výrobky a názvy jsou používány pouze za účelem identifikace a mohou být vyhrazovány příslušnými vlastníky jako ochranné značky. Tyto obchodní podmínky jsou součástí obsahu uzavírané kupní smlouvy mezi obchodem a kupujícím. Obchod si vyhrazuje právo ke změnám Obchodních podmínek. Všechny spory vzniklé realizací kupních smluv mezi obchodem SUPEROVOCE.CZ a spotřebiteli, budou nejprve řešeny cestou vyjednávání se záměrem smírného ukončení sporu. Pokud to nebude možné, spory vyplývající z kupní smlouvy budou předloženy příslušnému soudu obžalovaného nebo příslušnému soudu, kde byla uzavřena smlouva. Zadáním objednávky KUPUJÍCÍ souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami.

CZ-BIO-003
Všechny výrobky na stránce superovoce.cz jsou vyrobeny z přírodních surovin, které mohou obohatit váš jídelníček o pestrou stravu, antioxidanty, vitamíny a minerály. Konzumací těchto potravin však nemůžete ovlivňovat nemoci, ani se jimi léčit. Jedná se pouze o produkty pro rozšíření vaší výživové palety. Všechny potraviny vždy užívejte s rozvahou. U všech produktů uvádíme přírodní složky, ze kterých jsou potraviny vyrobeny. Pokud si nejste jistí užíváním některých přírodních složek v kombinaci s vašimi zdravotními obtížemi, konzultujte použití se svým lékařem nebo lékárníkem. Důležité je udržovat se fit a v kondici, zdravá strava a pohyb jsou ta nejlepší doporučení.