Díky dotacím z EU z Programu rozvoje venkova jsme mohli pořídit nový lis na ovoce a rotavátor.